វត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅចំនួនបីសម្រាប់ខ្សែច្រមុះ

2021/02/26

គាត់មានមុខងារនៃនេះខ្សែច្រមុះ is to make the mask fit the face better and ensure that bacteria are not easy to enter the respiratory tract. The ខ្សែច្រមុះ needs to have a good force-bearing shape, there will be no rebound under the condition of no force, and the existing shape will not be deformed.

 

មានសមា្ភារៈដែលត្រូវបានគេប្រើបីយ៉ាងសម្រាប់ខ្សែច្រមុះ: ប៉ូលីប៉ូលីលីនប៉ូលីលីម័រដែកថែបលួសដែកផ្លាស្ទិចនិងអាលុយមីញ៉ូមសុទ្ធ។


លួសច្រមុះដែកត្រូវបានផលិតពីប៉ូលីប៉ូលីលីនប៉ូលីម័រលួសធ្វើពីដែកលួស។បំពង់ច្រមុះផ្លាស្ទិច, ទាំងអស់ធ្វើពីជ័រប៉ូលីយូហ្វីលីន។


លួស aluminumnoseត្រូវបានបោះត្រាពីអាលុយមីញ៉ូមដែក